Meester Lalleman

Onze school

De PCB Meester Lalleman is een christelijke basisschool die samen met ouders en overige educatieve partners staat voor de opvoeding van en het onderwijs aan de kinderen die aan ons toevertrouwd zijn. De school creëert een veilige, uitdagende leer- en leefomgeving, waarbij ieders talent wordt erkend en waar je kunt groeien in wat je doet en in wie je bent. 

Onze school biedt een warm nest, waarin kinderen en hun welbevinden centraal staan. Samen werken en zorgen voor elkaar zijn uitgangspunten om een ieder in een respectvolle omgeving zijn talenten te laten ontplooien, om uit te groeien tot een zelfstandig en zelfbewust mens!

Samen met en van elkaar leren

Plezier

Vreedzame school

Christelijke basisschool