Schoolraad

De Schoolraad  (SR) bestaat uit ouders van leerlingen op onze school. Iedere ouder die zich betrokken voelt bij de protestant christelijke identiteit van de school zoals verwoord in de grondslag van stichting P.C.P.O “De Vier Windstreken”, deze onderschrijft en ook actief belijdt, kan zich aanmelden voor de Schoolraad. De SR bewaakt de protestants christelijke identiteit De SR heeft een adviserende en ondersteunende rol.

Contact

Heeft u een vraag voor de schoolraad?  Neem dan per mail contact op met : schoolraad.pcb.meesterlalleman@d4w.nl.