School en omgeving

Zending

Iedere maandagmorgen kunnen de kinderen geld meenemen voor de zending. Met dit geld betalen we ‘ons’ adoptiekind uit India, via de stichting Woord en Daad
Verder gaat het zendingsgeld jaarlijks naar projecten, die steeds in de nieuwsbrief worden vermeld.

Andere goede doelen

We doen incidenteel ook mee aan andere acties voor goede doelen, zoals de actie ‘Trek aan de bel!’ van het Liliane Fonds en de inzamelactie van plastic doppen voor KNGF Geleidehonden.

Excursies

Gedurende het jaar zijn er voor alle groepen diverse excursies. Alle groepen gaan tijdens schooltijd ook op excursie naar een kerkgebouw.