Schooltijden    

Wij werken met een continurooster

Maandag                            8.25 – 14.30 uur                                                         

Dinsdag                              8.25 – 14.30 uur                                                      

Woensdag                          8.25 – 12.30 uur                                                           

Donderdag                         8.25 – 14.30 uur                                                              

Vrijdag                                8.25 – 14.30 uur                               

                                                           

Pauzes

De kinderen en de leerkrachten hebben 30 minuten lunchpauze en 30 minuten spelen ze buiten. In deze tijd hebben de leerkrachten lunchpauze. De kinderen gaan onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten naar buiten en binnen.

Protocol: te laat komen

Te laat komen stoort enorm tijdens de lessen. Om duidelijkheid te scheppen over hoe wij omgaan met te laat komen is het protocol toegevoegd in de bijlage in de kolom hiernaast.