Ouders in de school

Educatief partnerschap

School, ouders/verzorgers hebben een gezamenlijk belang: de optimale ontwikkeling van het kind. In deze relatie kunnen betrokken partijen elkaar versterken.
Een goede band tussen de school en de ouders vinden wij daarom van groot belang. Door deze ouderbetrokkenheid vorm te geven, zorgen we er met elkaar voor dat ieder kind zich kan ontwikkelen op de manier die het beste bij hem of haar past, zowel thuis als op school.
Ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De school speelt hierin slechts een ondersteunende rol en weet zich in de eerste plaats verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces.
Ouders helpen – daar waar mogelijk – aan mee. De school zorgt voor heldere en adequate informatie met betrekking tot de leervorderingen, zowel in kennis en vaardigheden als in sociale competenties. 

De contacten tussen school en ouders zijn doelmatig en vinden met regelmaat plaats.

Ouders hebben daarnaast een zeer waardevolle inbreng in de school als het gaat om ondersteuning verlenen bij allerlei schoolactiviteiten en participeren in de diverse oudergeledingen. Deze samenwerking komt de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie zeer ten goede. We streven een goede balans na tussen ouderparticipatie en de autonomie van de leraar.

Ook overige betrokkenen die als educatieve partners aan onze school gekoppeld zijn communiceren met de school vanuit hun eigen bevindingen en verwachtingen. Op basis hiervan vindt, binnen de mogelijkheden van partijen, afstemming plaats met betrekking tot de pedagogische en/of didactische aanpak.