Communicatie

Nieuwsbrief

Wekelijks wordt er op Social Schools het nieuws van de directie geplaatst. Social Schools is een veilige en afgesloten communicatie-app, waar alleen de leden toegang toe hebben.  

Informatieavond

Deze avond vindt in de eerste of tweede week plaats in het nieuwe schooljaar. We informeren u over de gang van zaken in de groep, de vakken en praktische zaken.
Ook willen we dan met u van gedachten wisselen over een aantal zaken die op school spelen. We heten alle ouders van harte welkom.

Luistergesprekken

Eind september vinden er ‘luistergesprekken’ plaats. U krijgt hiervoor een uitnodiging. De intentie van die gesprekken is om met name u als ouders/opvoeders aan het woord te laten en een uitwisseling te hebben over vooral de sociale aspecten van uw kind.
Bij de luistergesprekken voor groep 8 wordt aan de ouders van die leerlingen ook al een voorlopig schooladvies gegeven. Ouders kunnen dan met hun kind gericht open dagen voor het voortgezet onderwijs bezoeken.

Gesprek op maat

Als de resultaten of het gedrag van het kind daartoe tussentijds aanleiding geven, dan zal de leerkracht uiteraard tijdig contact opnemen met de ouders. Er volgt dan een ‘gesprek op maat’.We gaan echter uit van: geen bericht is goed bericht. Heeft u zelf vragen over de vorderingen van uw kind, maakt u dan gerust een afspraak met de leerkracht.

Andere contactmomenten

We brengen ouders en school ook op een andere manier met elkaar in contact. Bijvoorbeeld door:

  • de ouder-kindgesprekken, waarbij het kind aan de ouder zelf geselecteerd werk laat zien en daarover vertelt
  • de Kerstviering: ouders krijgen een uitnodiging om de viering bij te wonen
  • de Scholenzondag: in samenwerking met diverse kerkgemeenten bereiden we een kerkdienst voor waarbij ouders en kinderen worden uitgenodigd.
  • de rapport / portfolio spreekavonden: we bespreken de vorderingen van uw kind
  • afsluiting kernconcept waar de ouders wisselend bij worden uitgenodigd 

Uiteraard staat de school altijd voor u open. Als u tussendoor eens wilt weten hoe uw kind ervoor staat, dan kunt u gerust binnen lopen. Wel graag na schooltijd. U kunt natuurlijk altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

Ouderportaal

We gebruiken het online leerlingvolgsysteem (lvs) ParnasSys, waarin we alle gegevens van uw kind opslaan. U kunt met een gebruikersnaam en een wachtwoord dat de school aan u mailt inloggen in het ouderportaal van ParnasSys.

U kunt er gegevens van uw kind bekijken. Het gaat hier om door de school geselecteerde gegevens, zoals toetsresultaten van uw kind en adresgegevens van de groep van uw zoon en/ of dochter (waarbij een geheim telefoonnummer geheim blijft!).

U kunt ook via het ouderportaal wijzigingen doorgeven. Te denken valt aan: wijziging adresgegevens, wijziging medische gegevens als tandarts of huisarts, wijziging telefoonnummer. Deze wijzigingen zijn definitief nadat ze in de leerlingadministratie zijn doorgevoerd.