Klachtenregeling

Overal waar mensen werken kan iets fout gaan. Ook op een school. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt  u ons hierop aanspreken. De school kent een klachtenregeling. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige klachten. Overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie. Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van  machtsmisbruik ten opzichte van een leerling, dan kunt u een beroep doen op de (interne) contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij e klachtencommissie. Op onze school zijn twee contactpersonen benoemd en bij hen kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. Zij zullen naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen er ondernomen kunnen worden. De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe contactpersoon van het schoolbestuur. De externe contactpersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe contactpersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk. Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. Deze onderzoekt dan de klacht en adviseert het schoolbestuur over de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat aan alle partijen weten.

Interne contactpersonenArjenne Vossepoel en Natalie Sterk; arjenne.vossepoel@d4w.nlnatalie.sterk@d4w.nl

Externe contactpersoonVertrouwensarts van de GGD gezondheidszorg: 088 3083200Vertrouwenspersoon De Vier Windstreken: Albert van der Zalm 06 23814207 info@albertvanderzalm.nl

Klachtencommissie Christelijk OnderwijsPostbus 82324, 2508 EH  Den HaagTelefoon 070 3861697, e-mail info@gcbo.nl