Schoolleiding en team

Schoolleiding

Directeur:  Debby van Rijn

Team
Leerkrachten
Groep 1/2 A      Juf Martha  /  Juf Evy 
Groep 1/2 B      Juf Tamara  /  Juf Evy
Groep 3             Juf Colinde /  Juf Marcella
Groep 4             Juf Carola
Groep 5            Juf Nancy /  Meester Stefan
Groep 6            Juf Pitty  /  Juf Marga
Groep 7            Meester Dick  /  Juf Margreet
Groep 8           Juf Marjolein  /  Juf Astrid
 
Gymleerkracht
Daniël de Bruijn
 
Intern begeleiders (IB)
Margreet Hoekstra
 
Administratie
Monique den Hoedt
 
Conciërge
Ron van der Linden
 
Vervanging

De Vier Windstreken heeft samen met een aantal andere christelijke schoolbesturen een invalpool ingericht. Bij verlof van een leerkracht zal vervanging vanuit de invalpool worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is zal er een andere oplossing worden gezocht.