Schoolgids / schoolplan

Schoolgids

Onze schoolgids dient als handboek voor de ouders en verzorgers van onze leerlingen en is ook bestemd voor hen die een passende school voor hun zoon of dochter zoeken.
U kunt lezen waar wij als school voor staan en wat u van ons mag verwachten in het onderwijs aan uw kind(eren). Ook geven wij u een globaal beeld van onze activiteiten en vermelden we belangrijke data. Klik hieronder voor de schoolgids.
Wenst u een papieren exemplaar, dan kunt u dit ophalen bij de administratie van de school.

Jaarlijkse bijlage

De jaarlijkse bijlage bij de schoolgids noemt alle zaken die voor ouders handig zijn om direct bij de hand te hebben, en alle zaken die van jaar tot jaar worden vastgesteld. Klik hieronder voor de bijlageschoolgids.

Jaarkalender

Alle belangrijke activiteiten, vakanties, studiedagen staan vermeld in de jaarkalender en op Social Schools.  Klik hieronder voor jaarkalender.

Schoolplan

Elke vier jaar stellen we een schoolplan op, waarin doelen op langere termijn beschreven staan. Omdat we ons als school steeds blijven ontwikkelen, maken we jaarlijks een zogenoemd schoolontwikkelplan. Daarin hebben we geformuleerd waarmee we het volgende schooljaar aan de slag gaan. Het schoolplan is op te vragen bij de directie.