Over de school

Identiteit

De PCB Meester Lalleman is een protestants christelijke basisschool. De waarden en normen vanuit de christelijke levensbeschouwing en de Bijbel, Gods woord,  zijn onze leidraad in ons dagelijks handelen, waarin respect en zorg voor elkaar centraal staan.   
Elk kind is een uniek schepsel van God en wij heten iedereen welkom, ongeacht zijn of haar godsdienstige, politieke of sociale achtergrond. Iedereen op onze school mag respect en zorg voor elkaar ervaren,  beleven en uitdragen. Zo staan wij gezamenlijk voor een sociale, vriendelijke en veilige leefomgeving. Nadenken en praten over zingeving vormt de basis van onze manier van werken. In ons godsdienstonderwijs leren wij de kinderen wat er in de Bijbel staat en wat dat voor ons betekent in de huidige tijd. De dagopening en de viering van christelijke feestdagen maken onderdeel uit van onze identiteit.   
Niet alle ouders die voor onze school kiezen hebben zelf een christelijke achtergrond, maar geven wel aan waardering en respect te hebben voor ons werken vanuit de christelijke traditie en de waarden en normen die daaraan gekoppeld zijn.